Loading

Tercüme Tarihi

tercüme tarihi

Tercüme Tarihi

Tarih, insanların geçmişte neler olduğunu anlamak için kullandıkları bir araçtır. Tarih, insanların yaptıkları, yaşadıkları ve değiştirdikleri şeyleri anlamamıza ve gelecekte daha iyi kararlar almamıza yardımcı olur. Tercüme tarihi, farklı diller arasında metinlerin çevirisiyle ilgilidir. Tarih boyunca insanlar, farklı diller arasında iletişim kurmak için çeviri yaptılar.

Tercüme tarihi, insanların farklı diller arasında iletişim kurmak için kullandıkları çeviri yöntemlerinin ve teknolojilerin tarihini inceler. Tarih boyunca, çeviri yapmak için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Antik çağlarda, çeviri genellikle el yazısıyla yapılırdı. Orta Çağ’da ise, önemli metinler kilise tarafından Latinceden diğer dillere çevrilirdi.

Çeviri Tarihi ve Teknoloji

Günümüzde, çeviri teknolojisi hızla gelişti ve çeviri yazılımları ve çeviri hizmetleri kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, insanların farklı diller arasında daha hızlı ve daha doğru bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Aynı zamanda, internet ve mobil cihazların yaygınlaşması ile çeviri hizmetleri daha erişilebilir hale geldi.

tercüme tarihi

Tercüme tarihi aynı zamanda kültürler arası iletişimin önemli bir parçasıdır. Çeviri, kültürler arasındaki bariyerleri ortadan kaldırmak ve farklı kültürler arasında anlayış ve empati kurmak için kullanılır. Örneğin, Çin ve Japonya arasındaki ticaret ilişkileri süresince Çin klasikleri Japonca’ya çevrilmiş ve bu sayede Japonlar Çin kültürünü daha iyi anlamaya başlamıştır.

İlk Tercüme İle İlgili Bilgiler

İlk tercümelerin tarihi, insanların yazılı dil kullanmaya başladığı döneme dayanmaktadır. Antik çağlarda, önemli metinler genellikle el yazısıyla çevrilirdi. Bu nedenle, ilk tercümelerin hangi metinleri ve hangi diller arasında yapıldığı konusunda kesin bilgi yoktur. Ancak, bilinen en eski tercümeler arasında MÖ 8. yüzyılda Hititler tarafından Akkadca’dan yapılan Hittite metinleri çevirileri sayılabilir.

Ayrıca, Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de çeviri yapılmıştır. Örneğin, MÖ 3. yüzyılda, Ptolemaios tarafından yazılmış olan “Geographia” adlı eser, Latince’den Yunanca’ya çevrilmiştir. Aynı zamanda, Roma İmparatorluğu döneminde, önemli Yunanca metinler Latince’ye çevrilmiştir.

Orta Çağda ise, önemli metinler kilise tarafından Latinceden diğer dillere çevrilirken, İslam dünyasında ise Arapça’dan diğer dillere çeviri yapılmıştır. Örneğin, 8. yüzyılda, Hunayn ibn Ishaq tarafından yazılmış olan “Kitab al-Hawi” adlı eser, Arapça’dan Latincede çevrilmiştir. Antik çağlarda çeviri yapılmış olsa da, bilinen en eski tercümeler MÖ 8. yüzyılda Hititler tarafından yapılan Akkadca-Hittite metinleri çevirileri olarak sayılabilir.

Türklerde Tercüme

Türklerde tercüme, Türklerin yazılı dil kullanmaya başladığı döneme dayanmaktadır. Türklerin ilk yazı dilleri olan Orhun, Uygur ve Karahanlı yazıtları, genellikle siyasi, sosyal ve kültürel konularda yazılmıştır. Bu yazıtların çoğu, Türklerin kendilerine özgü Türk diline yazılmıştır.

Türklerin ilk yazı dilleri arasında Orhun Yazıtları önemlidir. Bu yazıtlar, Türklerin yazılı dil kullanmaya başladıkları 8. yüzyılda yazılmıştır. Bu yazıtlar Türkçe, Moğolca, Uygurca ve Sogdca dilinde yazılmıştır.

Türk Yazıtları ve Çeviri

Türklerin ilk yazı dilleri arasında Uygurca yazıtları da önemlidir. Bu yazıtlar, Türklerin Çin İmparatorluğu’nun kontrolü altında olan bölgelerinde yazılmıştır. Bu yazıtlar, Türklerin Çin İmparatorluğu ile ilişkileri hakkında bilgi verir.

Türklerin ilk yazı dilleri arasında Karahanlı yazıtları da önemlidir. Bu yazıtlar, Türklerin Orta Asya’da kurdukları Karahanlı Devleti’nin resmi dili olarak kullanılmıştır. Bu yazıtlar, Türklerin siyasi ve sosyal hayatı hakkında bilgi verir.

Sonuç olarak, Türklerde tercüme, Türklerin yazılı dil kullanmaya başladığı döneme dayanmaktadır. Türklerin ilk yazı dilleri arasında Orhun, Uygur ve Karahanlı yazıtları önemlidir ve Türklerin siyasi, sosyal ve kültürel hayatı hakkında bilgi verir. Bu yazıtlar Türklerin kendilerine özgü Türk diline yazılmıştır.

Tercüme Tarihinde Önemli Figürler

Tercüme tarihi boyunca birçok önemli insanlar, çeviri alanında öncü rol oynamışlardır. Bunlar arasında en önemlilerinden bazıları şunlardır:

  1. Saint Jerome (4. yüzyıl): Latin Biblia çevirisinde öncü rol oynayan Saint Jerome, İncil’i Latinceden Arapça, Aramice ve Grekçe’ye çevirdi. Bu çeviri, Hristiyan dünyası için önemli bir kaynak olmuştur.
  2. Hunayn ibn Ishaq (8. yüzyıl): Arapça-Latin çevirilerinde öncü rol oynayan Hunayn ibn Ishaq, özellikle felsefe, tıp ve astronomi alanlarında çeviri yaptı. Arapça metinleri Latincede çevirmiştir.
  3. John Dryden (17. yüzyıl): İngilizce-Latince çevirilerinde öncü rol oynayan John Dryden, özellikle edebiyat alanında çeviri yaptı. Dryden’in çevirileri özellikle 17. yüzyıl İngiliz edebiyatı için önemli bir kaynak olmuştur.
  4. Ludovico Ariosto (16. yüzyıl) : İtalyanca-İngilizce çevirilerinde öncü rol oynayan Ludovico Ariosto, özellikle edebiyat alanında çeviri yaptı. Ariosto’nun çevirileri özellikle 16. yüzyıl İtalyan edebiyatı için önemli bir kaynak olmuştur.
  5. H.G. Wells (19. yüzyıl) : İngiliz-Türk çevirilerinde öncü rol oynayan H.G. Wells, özellikle edebiyat alanında çeviri yaptı. Wells’in çevirileri özellikle 19. yüzyıl İngiliz edebiyatı için önemli bir kaynak olmuştur.
  6. Eugene Nida (20. yüzyıl) : Amerikalı çevirmen ve dilbilimci olan Eugene Nida, özellikle çeviri teorisi ve çeviri yöntemleri alanlarında öncü rol oynadı. Nida, çeviri alanında kullanılan birçok terminolojiyi ortaya attı.
 

Hemen Ara